Orkestern

Lunds Nya Kammarorkester är en fristående stråkensemble grundad 1988 bestående av amatörer och professionella musiker. Ensemblen har genom ett variationsrikt program och regelbundna konserter nått en bred publik i regionen. Den är ofta anlitad av körer och församlingar, och nya samarbeten välkomnas. Under åren har ensemblen även turnerat utomlands. Lunds Nya Kammarorkester utgör idag en uppskattad del av Lunds kulturliv.