Musiker

LNK strävar efter följande stämfördelning

8 violiner

3 viola

3 celli

1 bas